Words starting with w

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of WHOI

The acronym/abbreviation WHOI means / stands for: Woods Hole Oceanographic Institute

Meaning of WI

The acronym/abbreviation WI means / stands for: Workstation Interface

Meaning of WICHE

The acronym/abbreviation WICHE means / stands for: Western Interstate Commission For Higher Education

Meaning of WIFE

The acronym/abbreviation WIFE means / stands for: Wildfire Experiment

Meaning of WIMPS

The acronym/abbreviation WIMPS means / stands for: Weakly Interacting Massive Particles

Meaning of WIND II

The acronym/abbreviation WIND II means / stands for: Wind Imaging Interferometer

Meaning of WINDEX

The acronym/abbreviation WINDEX means / stands for: Winter Doppler Experiment

Meaning of WISP

The acronym/abbreviation WISP means / stands for: Winter Icing And Storms Project

Meaning of WISPIT

The acronym/abbreviation WISPIT means / stands for: Winter Icing And Storms Project (WISP) Instrumentation Test

Meaning of WITI

The acronym/abbreviation WITI means / stands for: Weather Information Technologie

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.