Words starting with w

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of WEPOCS

The acronym/abbreviation WEPOCS means / stands for: Western Equatorial Pacific Ocean Climate Studies

Meaning of WERC

The acronym/abbreviation WERC means / stands for: World Environment And Resources Council

Meaning of WESTNET

The acronym/abbreviation WESTNET means / stands for: University Of Colorado Network

Meaning of WET-MAP

The acronym/abbreviation WET-MAP means / stands for: Mesoscale Alpine Project

Meaning of WFO

The acronym/abbreviation WFO means / stands for: Weather Forecast Office

Meaning of WFO-ADVNCED

The acronym/abbreviation WFO-ADVNCED means / stands for: The Key Element Of The WFO-Advanced Program Is The Forecaster Workstation Used To Demonstrate Many AWIPS Functions In Support Of The Modernized NWS Weather Forecast Office Operations

Meaning of WG/MDM

The acronym/abbreviation WG/MDM means / stands for: Working Group For Meteorological Data Management

Meaning of WG/NGWR

The acronym/abbreviation WG/NGWR means / stands for: Working Group For Next-Generation Weather Radar

Meaning of WGNE

The acronym/abbreviation WGNE means / stands for: Working Group On Numerical Experimentation

Meaning of WGS84

The acronym/abbreviation WGS84 means / stands for: World Geodetic Survey 1984

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.