Words starting with q

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of QFDFT

The acronym/abbreviation QFDFT means / stands for: Quantum-fluid Density-functional Theory

Meaning of QFEB

The acronym/abbreviation QFEB means / stands for: Quasi-free Electron Bremsstrahlung

Meaning of QFEP

The acronym/abbreviation QFEP means / stands for: Quantum Free Energy Perturbation (calcn. Method)

Meaning of QFT

The acronym/abbreviation QFT means / stands for: Quantum Field Theory

Meaning of QGLE

The acronym/abbreviation QGLE means / stands for: Quantum Generalized Langevin Equation

Meaning of QGP

The acronym/abbreviation QGP means / stands for: Quark Gluon Plasma

Meaning of QHA

The acronym/abbreviation QHA means / stands for: Quasi-harmonic Approxn. (in Intramol. Vibrational Relaxation)

Meaning of QHD

The acronym/abbreviation QHD means / stands for: Quantum Hadrodynamics

Meaning of QHE

The acronym/abbreviation QHE means / stands for: Quantum Hall Effect

Meaning of QIOS

The acronym/abbreviation QIOS means / stands for: Quantum Infinite-order Sudden (method For Collisions)

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.