Words starting with g

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of GTO

The acronym/abbreviation GTO means / stands for: Geostationary Transfer Orbit

Meaning of GUGK

The acronym/abbreviation GUGK means / stands for: Glavnoye Upravileniye Geodesii I Kartografii

Meaning of G&A

The acronym/abbreviation G&A means / stands for: General And Administrative

Meaning of G- IV

The acronym/abbreviation G- IV means / stands for: Gulfstream IV

Meaning of G-M

The acronym/abbreviation G-M means / stands for: Gent-McWilliams Parameterization Scheme

Meaning of G-TUF

The acronym/abbreviation G-TUF means / stands for: G-Tunnel Underground Facility

Meaning of G/T

The acronym/abbreviation G/T means / stands for: Activity Per Ton

Meaning of GA

The acronym/abbreviation GA means / stands for: Billion Years Unit

Meaning of GAARS

The acronym/abbreviation GAARS means / stands for: Global Atmospheric Aerosol And Radiation Study

Meaning of GAAS

The acronym/abbreviation GAAS means / stands for: Gallium Arsenide

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.