Words starting with e

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of ECCN

The acronym/abbreviation ECCN means / stands for: Export Control Classification Number

Meaning of ECG

The acronym/abbreviation ECG means / stands for: Environmental Coordinating Group

Meaning of ECHAM4

The acronym/abbreviation ECHAM4 means / stands for: European Center HAMburg 4

Meaning of ECMOP

The acronym/abbreviation ECMOP means / stands for: Experimental Center For Mesoscale Ocean Predictions

Meaning of ECMRWF

The acronym/abbreviation ECMRWF means / stands for: European Centre For Medium-Range Weather Forecasts

Meaning of ECMWF

The acronym/abbreviation ECMWF means / stands for: European Centre For Medium-range Weather Forecasting

Meaning of ECN

The acronym/abbreviation ECN means / stands for: Energy Research Foundation

Meaning of ECOD

The acronym/abbreviation ECOD means / stands for: Export Control Operations Division

Meaning of ECP

The acronym/abbreviation ECP means / stands for: Engineering Change Proposal

Meaning of ECR

The acronym/abbreviation ECR means / stands for: Economic Cleanup Responsibility Act

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of Miac

The acronym/abbreviation Miac means / stands for: Miac

Meaning of blcsudy c

The acronym/abbreviation blcsudy c means / stands for: sdcbo87sdgo x

Meaning of Ijmiu

The acronym/abbreviation Ijmiu means / stands for: I just made it up

Meaning of ytttrtyhtytrr5v

The acronym/abbreviation ytttrtyhtytrr5v means / stands for: bgbgnhfhjrgtgt
\

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.