Words starting with d

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of D/L

The acronym/abbreviation D/L means / stands for: Downlink

Meaning of D/RADEX

The acronym/abbreviation D/RADEX means / stands for: Digital Radar Experiment

Meaning of DA

The acronym/abbreviation DA means / stands for: Drift Angle

Meaning of DA

The acronym/abbreviation DA means / stands for: Deka

Meaning of DAB

The acronym/abbreviation DAB means / stands for: Defense Acquisition Board

Meaning of DAC

The acronym/abbreviation DAC means / stands for: Douglas Aircraft Corporation

Meaning of DAC

The acronym/abbreviation DAC means / stands for: Director's Advisory Committee

Meaning of DAC

The acronym/abbreviation DAC means / stands for: Disaster Assistant Center

Meaning of DADS

The acronym/abbreviation DADS means / stands for: Data Archive And Distribution System

Meaning of DAESRA

The acronym/abbreviation DAESRA means / stands for: Denver Area Employees Service And Recreation Association

Acronyms meanings, abbreviations definition, acronym stands for, acronym means, abbreviation means

Meaning of TRODP

The acronym/abbreviation TRODP means / stands for: The RIDE or DIE Project !😉#H#Koerber#Bonnie#/& /#Clyde#

Meaning of yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh

The acronym/abbreviation yjhuyhfggavgdffdsffgjghkjlkjmbjkllkkiopuqrrtyhyasaavsggdagvzvbmbnmklottyiogh means / stands for: yyyfhgdggsgdfafafgvdghdhhfhhgvdghfghhhjjhjhasghhfjkjfajjlyylhujikjfhjgfjk
yyufdhdffsgfafdsfgghklkpioozb,mmvnnbdfddrqqpoyyrthvfssazcxbnmxvnlkopoouhyytuyryyqebhjjhhyukklopuihhh
yyyhyjhgtyyddsqqaafgfhhhfhjgllkjjjkkkllkpohhm,mzmnvxdzzccsfgihiyyyhujjuiyyjhasaakllkpiiyehgcfjhvmnhujj
yuuyyytuityhgafgfmhgkkfjjllkkoppyqgguuyjnghbhxcfAVHGHJKVJKYUTKMMCHJFHH
YYYFHHDASDHHDFHJFGHCBNBNMMBNNNJLKLPIIGYUUFFDFCDAQQYYHTRRIBHJYYTJJ

Meaning of SADD

The acronym/abbreviation SADD means / stands for:

Meaning of Fbgmhbfh

The acronym/abbreviation Fbgmhbfh means / stands for: Tnbkx

Meaning of

The acronym/abbreviation means / stands for: UMEME

Meaning of Siyok

The acronym/abbreviation Siyok means / stands for: Siyok the nepali styles lovely powerful hero name which name start from his father n mother name mix

Meaning of Kohan

The acronym/abbreviation Kohan means / stands for:

Meaning of Swxxxx

The acronym/abbreviation Swxxxx means / stands for: SwxxxxxMeaning of kek

The acronym/abbreviation kek means / stands for: ur mom gay m8

Meaning of Ruel

The acronym/abbreviation Ruel means / stands for: 139.59.97.44

Copyrights © 2016 AcronymsMeanings. All Rights Reserved.